Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies na stronie ruko-krakow.pl.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone i przechowywane  zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem serwisu i danych osobowych jest RUKO Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wicherkiewicza 23 K, 30- 389 Kraków; NIP: 6793080102.  

Definicje

1. Administrator – RUKO Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wicherkiewicza 23 K, 30- 389 Kraków; NIP: 6793080102.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

3. Serwis – oznacza stronę internetową ruko-krakow.pl

4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

I. Dane osobowe

  1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi korzystając z formularza kontaktowego. Dane te przekazywane są dobrowolnie. Przekazywane są one w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika z Administratorem.
  2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  3. Użytkownik, którego dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Prawa te może realizować kontaktując się z Administratorem drogą mailową: biuro@ruko-krakow.pl.

II. Przetwarzanie danych

  1. Dane osobowe przetwarzane są: zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.
  2. Dane nie są sprzedawane i udostępniane żadnym innym podmiotom trzecim.
  3. Dane osobowe podawane w Serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

III. Pliki Cookies

  1. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  2. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy RUKO w celu optymalizacji działań.

Firma RUKO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.

Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2021