Referencje

No Excerpt, With Space

Ariańska 4-6 Apartamenty

Prace zostało wykonane należycie, zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną oraz w umówionym terminie. Spółkę RUKO można polecić jako partnera rzetelnego, z dużym doświadczeniem, zaangażowanym w zadanie na każdym etapie realizacji inwestycji.

Maciej Próchnicki
Ariańska 4-6 Sp. z o.o.

Garden Lane

Podczas realizacji inwestycji firma RUKO Sp. z o.o. wykazywała się dużą elastcznością, a pracownicy Generalnego Wykonawcy wraz z kadrą zarządzającą przez cały czas trwania inwestycji zgodnie współpracowali z biurem projektowym oraz Inspektorem Nadzoru. Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę RUKO Sp. z o.o. jako rzetelnego i sprawdzonego partnera w budownictwie. 

Przemysław Dyląg i Rafał Kula
Buszka Core Development Sp. z o.o. 

Imperial Business Centre

Podczas realizacji inwestycji firma RUKO Sp. z o.o. wykazała się dużym profesjonalizmem, gruntowną znajomością tematu oraz należytą starannością wykonywanych robót. Jako inwestor pragnę polecić firmę RUKO Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera realizacji zamierzonych zadań. 

Maciej Trzmielewski
Imperial Capital Sp. z o.o.

Stawowa Residence Etap I-III

Firma RUKO Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca inwestycji wykazała się bardzo dobrym poziomem organizacji, umiejętnym doborem podwykonawców, dużym zaangażowaniem, fachową wiedzą oraz odpowiednim doświadczeniem. 

Imperial Capital SP. z o.o.
Imperial Residence Stawowa II Sp. K., Imperial Residence Stawowa III Sp. K. 

Ogrody Lubocza

Przebieg współpracy oraz jakość realizacji jednoznacznie potwierdzają bogate doświadczenie, oraz rzetelność i fachowość Generalnego Wykonawcy w realizacji inwestycji budowlanych.

Paweł Kwiecień
April Development

Centrum handlowe S-Mall Park

Na podstawie zrealizowanej inwestycji jednoznacznie możemy zaświadczyć, że RUKO Sp. z o.o. posiada bogate doświadczenie w branży budowlanej, kompetentną kadrę zarządzającą oraz wysoki potencjał techniczno-organizacyjny.

Andrzej Cichorz, Prezes Zarządu
S-Mall Sp. z o.o.

Stacja benzynowa i budynek handlowo-usługowy

Współpraca z firmą RUKO SP. z o.o. układała się bardzo dobrze, prace wykonane były sprawnie i profesjonalnie z zachowaniem należytej staranności. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmę RUKO Sp. z o.o. jako profesjonalnego i rzetelnego partnera gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług. 

Rafał Uchacz
Limara Sp. z o.o.

Stacja benzynowa i budynek handlowo-usługowy

Wszelkie prace zostały wykonane terminowo, należycie oraz z zachowaniem zasad sztuki budowlanej. Na podstawie dotychczasowej współpracy z pełnią odpowiedzialnością możemy polecić usługi firmy RUKO Sp. z o.o. w zakresie Generalnego Wykonawstwa.  

Rafał Uchacz
Grupa Uchacz S.A. Stacje sp. k.

Osiedle Moderna 2

Na podstawie przeprowadzonej realizacji pragniemy rekomendować RUKO Sp. z o.o. jako firmę profesjonalną, posiadającą wykwalifikowaną kadrę kierowniczą, odpowiednie zaplecze techniczne oraz struktury organizacyjne gwarantujące przeprowadzenie procesu budowlanego zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami i zachowaniem najwyższej jakości, oraz staranności. 

Zbigniew Klimas
Perfect Home Development Sp. z o.o.