Referencje

No Excerpt, With Space

Ariańska 4-6 Apartamenty

Prace zostało wykonane należycie, zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną oraz w umówionym terminie. Spółkę RUKO można polecić jako partnera rzetelnego, z dużym doświadczeniem, zaangażowanym w zadanie na każdym etapie realizacji inwestycji.

Maciej Próchnicki
Ariańska 4-6 Sp. z o.o.

Garden Lane

Podczas realizacji inwestycji firma RUKO Sp. z o.o. wykazywała się dużą elastcznością, a pracownicy Generalnego Wykonawcy wraz z kadrą zarządzającą przez cały czas trwania inwestycji zgodnie współpracowali z biurem projektowym oraz Inspektorem Nadzoru. Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę RUKO Sp. z o.o. jako rzetelnego i sprawdzonego partnera w budownictwie. 

Przemysław Dyląg i Rafał Kula
Buszka Core Development Sp. z o.o. 

Imperial Business Centre

Podczas realizacji inwestycji firma RUKO Sp. z o.o. wykazała się dużym profesjonalizmem, gruntowną znajomością tematu oraz należytą starannością wykonywanych robót. Jako inwestor pragnę polecić firmę RUKO Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera realizacji zamierzonych zadań. 

Maciej Trzmielewski
Imperial Capital Sp. z o.o.

Stawowa Residence Etap I-III

Firma RUKO Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca inwestycji wykazała się bardzo dobrym poziomem organizacji, umiejętnym doborem podwykonawców, dużym zaangażowaniem, fachową wiedzą oraz odpowiednim doświadczeniem. 

Imperial Capital SP. z o.o.
Imperial Residence Stawowa II Sp. K., Imperial Residence Stawowa III Sp. K. 

Stawowa Residence etap IV

Wszelkie prace zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z wymogami projektowymi oraz zachowaniem zasad sztuki budowlanej. Z uwagi na naszą długoletnią współpracę mamy przyjemność rekomendować firmę RUKO Sp. z o.o.o. jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera. 

Imperial Capital SP. z o.o.
Imperial Residence Stawowa IVSp. K.

Centrum handlowe S-Mall Park

Na podstawie zrealizowanej inwestycji jednoznacznie możemy zaświadczyć, że RUKO Sp. z o.o. posiada bogate doświadczenie w branży budowlanej, kompetentną kadrę zarządzającą oraz wysoki potencjał techniczno-organizacyjny.

Andrzej Cichorz, Prezes Zarządu
S-Mall Sp. z o.o.

Stacja benzynowa i budynek handlowo-usługowy

Współpraca z firmą RUKO SP. z o.o. układała się bardzo dobrze, prace wykonane były sprawnie i profesjonalnie z zachowaniem należytej staranności. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmę RUKO Sp. z o.o. jako profesjonalnego i rzetelnego partnera gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług. 

Rafał Uchacz
Limara Sp. z o.o.

Stacja benzynowa i budynek handlowo-usługowy

Wszelkie prace zostały wykonane terminowo, należycie oraz z zachowaniem zasad sztuki budowlanej. Na podstawie dotychczasowej współpracy z pełnią odpowiedzialnością możemy polecić usługi firmy RUKO Sp. z o.o. w zakresie Generalnego Wykonawstwa.  

Rafał Uchacz
Grupa Uchacz S.A. Stacje sp. k.

Budynek mieszkalny ul. Parkowa, Kraków

W całym okresie współpracy firma RUKO Sp. z o.o. Krzysztof Korzeń Paweł Rusnak dała się poznać jako solidny i sumienny partner. Roboty zostały wykonane terminowo, profesjonalnie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wojciech Szczepa
Inwestor

Osiedle Moderna 2

Na podstawie przeprowadzonej realizacji pragniemy rekomendować RUKO Sp. z o.o. jako firmę profesjonalną, posiadającą wykwalifikowaną kadrę kierowniczą, odpowiednie zaplecze techniczne oraz struktury organizacyjne gwarantujące przeprowadzenie procesu budowlanego zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami i zachowaniem najwyższej jakości, oraz staranności. 

Zbigniew Klimas
Perfect Home Development Sp. z o.o. 

Budynek biurowo-usługowy ASKOT

Na podstawie wspólnie zrealizowanego zadania inwestycyjnego jednoznacznie możemy stwierdzić, że firma RUKO jest godnym polecenia partnerem, a wysoki poziom merytorycznego przygotowania kadry kierowniczej zapewnia harmonijny przebieg prac budowalnych w nawet najbardziej skomplikowanych problemach inżynierskich. 

Zbigniew Zaczyński
Właściciel Przedsiębiorstwa ASKOT

Osiedle Solaris

W trakcie realizacji RUKO Sp. z o.o. wykazała się dużym zaangażowaniem, wiedzą i odpowiednim doświadczeniem, a kadra menadżerska zapewniła terminowy i profesjonalny poziom zrealizowanych zadań. 

Wojciech Solak
Prezes Zarządu SOLART Sp. z o.o. KLINY Sp.Kom 

Ogrody Lubocza

Przebieg współpracy oraz jakość realizacji jednoznacznie potwierdzają bogate doświadczenie, oraz rzetelność i fachowość Generalnego Wykonawcy w realizacji inwestycji budowlanych.

Paweł Kwiecień
April Development