Budynek biurowy, Kraków

High Rise

Inwestor

Czas realizacji

Powierzchnia Użytkowa (PU)