Budynek mieszkalno-usługowy w Dobrej

High Rise

Inwestor

Czas realizacji

Powierzchnia Użytkowa (PU)