Dom Kultury w Trzebini

High Rise

Inwestor

Czas realizacji

Powierzchnia Użytkowa (PU)