Salon Porsche w Rzeszowie

High Rise

Inwestor

Porsche Kraków

Czas realizacji

Powierzchnia Użytkowa Mieszkań (PUM)