Własne Miejsce

High Rise

Inwestor

GAMA M Piaski Sp. z o.o. Sp. kom

Czas realizacji

28 miesięcy

Opis projektu

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dwupoziomowym garażem podziemnym

Powierzchnia Użytkowa Mieszkań (PUM)

12 300 m2