Zalesie Corner House

High Rise

Inwestor

Imperial Capital

Czas realizacji

Powierzchnia Użytkowa (PU)